Агенция "ЗОРА 2" е частна погребална агенция, предоставяща широк спектър от траурни услуги.
Агенция "ЗОРА 2" е регистрирана с предмет на дейност: предоставяне на погребални и каменоделски услуги, търговия с погребални аксесоари, в съотведствие с решение № 1/02.02.2004г. на Софийски Градски Съд.
 
Персоналът на Траурна агенция “ЗОРА-2” притежава компетентност и опит, необходими в отношението му към покойника и неговите роднини, като помага на опечалените да се справят със загубата от материална и психологична гледна точка.

 

 

Ние консултираме своите клиенти подробно и коректно, като отчитаме финансовите възможности на лицата търсещи консултация.

Консултантските услуги, консултацията и договорите относно организирането на погребение или кремация се предоставят единствено в офисите на траурната агенция. При изрично искане от клиента това може да бъде направено и на друго място, като строго се изключват местата, намиращи се в обществени и частни медицински заведения, морги и помещения за идентификация.

В офиса на ТА”ЗОРА-2”на видно място на разположение на клиентите е изложен ценоразпис за предоставяните продукти и услуги.

Информацията, която ТА”ЗОРА-2” дава на клиентите си, включително в рекламните си материали е разбираема, вярна и не е подвеждаща.

Всички аспекти на отношенията възникнали между  “ЗОРА -2 и негов клиент по повод ползване на конкретна услуга, са обект на писмен договор между страните.

В договора се вписват трите имена, единния граждански номер на лицата които го сключват, дата и място на сключване и действащите към момента на сключването общи условия и тарифа на траурната агенция.

Начинът на финансиране на погребението и възможните решения за предварително или отложено плащане се изясняват при сключване на договора за ползване на услуга.

Фактури се издават в съответствие с общите търговски принципи и те трябва да бъдат ясни, пълни, точни и разбираеми от клиента.

Начало  :: За нас  :: Услуги  :: Цени  :: Новини  :: Контакти  ::  Е-магазин
Copyright © 2004 Агенция " ЗОРА 2". Всички права запазени